• Sevenmen
 • misiaq
 • krooks
 • amazondotnessa
 • Svenimal
 • white-raven
 • Perpetuummobile
 • katastrofa
 • Rynn
 • heyka
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • olc
 • parkometr
 • manivela
 • Lucina
 • nowherextohide
 • reycio
 • wildberry
 • saintsand
 • rastee
 • smeagowl
 • mouw
 • YELLOWBREEZES
 • Anki
 • charlotte-ka
 • majak
 • Kahlua
 • rainbow-secrets
 • retardedanimalbaby
 • NeverLoseHope
 • adaamanth
 • Hesperus
 • arayo
 • stoepsel
 • tidal
 • madlenaa
 • Seyren
 • hollowhd
 • stockholmsyndrome
 • misery000
 • patronus
 • justified
 • xmartina
 • kicikitka
 • natex
 • pannaamy
 • albjournalist
 • fashionbeauty
 • chodzobejmijmniedokrwi
 • judysza
 • DavyJones
 • callitwhatyouwant
 • dunkellicht
 • niskowo
 • Menski
 • nezavisan
 • chopinfeldziarz
 • sheerheartattack
 • guyver
 • koniamonia
 • littlemissstrange
 • unco
 • georgemarin03
 • tsudrats
 • jayda-norton
 • themonster
 • senbou
 • Mamba
 • reign-over-nothing
 • icd-10-g43
 • LacrimaMi
 • Everybodydies
 • panizuo
 • gemma
 • electrovamp
 • steffi147
 • nomad
 • hydra
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viaawakened awakened
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaawakened awakened
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
3322 a6da
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viadivi divi

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viadivi divi
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viapikkumyy pikkumyy
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viapikkumyy pikkumyy
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viapikkumyy pikkumyy
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapikkumyy pikkumyy
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
każda komórka w moim ciele błaga dziś o to, by rozum się mylił.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viapikkumyy pikkumyy
Gdy masz go na co dzień, narzekasz, marudzisz, czasem nawet tak masz go dość, że mówisz, by zniknął. I nagle znika, brakuje go i uświadamiasz sobie jak cholernie tęsknisz nawet za tym, że cię wkurwiał.
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
-Polubiłam Cię wiesz?
-Wiem, tylko nie wiem dlaczego.
Reposted fromrawwwr rawwwr viainvisibility invisibility
6793 5450 500
Reposted fromslodziak slodziak
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viainvisibility invisibility
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viainvisibility invisibility
1770 af36 500
Reposted frommeem meem viainvisibility invisibility
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl